ท่าพระสอนขับรถยนต์เรียนขับรถยนต์ที่ไหนดีเรียนขับรถยนต์ที่ไหนดี,สอนขับรถยนต์
 

 


การสอบใบอนุญาตขับขี่, เกณฑ์ใหม่การสอบใบอนุญาตขับขี่


ข้อมูลการติดต่อ

กรมการขนส่งทางบก 

1032 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900. 

โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888

Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

ทดลองทำข้อสอบ ได้ที่ >> http://apps.dlt.go.th/e_exam/


 Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Copyright © 2009 All rights Reserved