ท่าพระสอนขับรถยนต์เรียนขับรถยนต์ที่ไหนดีเรียนขับรถยนต์ที่ไหนดี,สอนขับรถยนต์

ขั้นตอนการสอบใบอนุญาตขับขี่
บริการสอบใบอนุญาตขับขี่

ขั้นตอนที่ 1 เข้ารับการอบรม มี 2 แบบ ได้แก่

1. จองอบรมกับกรมการขนส่งทางบก
2. จองอบรมกับสถาบันการศึกษา

ขั้นตอนการจองอบรมกับกรมการขนส่งทางบกทางอินเตอร์เน็ต
เข้าเว็บไซต์ http://www.dlt.go.th
เลือก บริการผ่านอินเตอร์เน็ต
เลือก จองคิวอบรมใบขับขี่ชนิดชั่วคราว (ขอใหม่)
เฉพาะสำนักงานขนส่งพื้นที่ 1-5

กรอกข้อมูลประวัติและจองที่นั่งอบรมตามขั้นตอนของระบบ
หรือโทรจองกับขนส่ง ซึ่งนักเรียนของท่าพระสอนขับรถยนต์
ให้จองอบรมกับขนส่งพื้นที่ 2 ตลิ่งชัน
เพื่อรับบริการนำรถเข้าสอบปฏิบัติ ฟรี...


ขั้นตอนที่ 2 ยื่นเอกสารเพื่อเข้าสอบข้อเขียน
1. กรณีอบรมกับขนส่ง
2. กรณีอบรมกับสถาบันการศึกษา

ในกรณีเข้ารับการอบรมกับทางขนส่ง
ช่วงเช้าอบรม ช่วงบ่ายเข้าสอบข้อเขียนได้ทันที


ในกรณีเข้ารับการอบรมกับทางสถาบันการศึกษา
ให้นำหลักฐานผ่านการอบรมไปยื่นที่ขนส่ง
เพื่อขอสอบข้อเขียนในวันถัดไป
(ใบผ่านการอบรมมีอายุ 180 วัน)


"ท่าพระสอนขับรถยนต์ ให้บริการสอบรับใบอนุญาตขับขี่"

 Yahoo bot last visit powered by  Ybotvisit.com
Copyright © 2009 All rights Reserved